Krzysztof Szularz
Pythonista

krzysztof@szularz.pl